PALVELUT

Tarjoamistamme palveluista:

Rakennuttaminen sisältää tilaajan kanssa sovitun tehtäväsisällön aina hankesuunnittelusta suunnittelunohjaukseen ja urakan kilpailuttamiseen. Tehtävän sisältö määräytyy yleisesti ”Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95” pohjalta tilaajan tarvitseman tarpeen mukaan.

Rakennustekninen valvonta sisältää työaikaisen valvonnan, niin ajallisen kuin myös teknisen että taloudellisen valvonnan. Valvontatehtävän sisältö sovitaan kohdekohtaisesti aina tilaajan kanssa. Työnsuorituksessa noudatetaan ”Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo” mukaista valvonnan sisältöä.

Kuntoarvioita olemme tehneet vuosien saatossa rakennusteknisen arvioinnin osalta kymmeniä. Talotekniikan osalta ne on tehnyt yhteistyökumppanimme. Tulosteet ovat kokonaisvaltaisia kuntoarvioita RT- kortiston ohjeiden mukaisesti laadittu.

Pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) tekeminen sisältää uuden taloyhtiölain edellyttämän PTS:n laadinnan. Laadittu PTS tehdään lain hengen mukaisesti.

Pienimuotoisia korjaussuunnitelmia olemme tehneet mm. vesikattojen vesieristeiden uusinnasta sekä parvekkeiden betonirakenteiden kunnostuksesta että muurattujen julkisivujen kunnostuksesta.
Suunnitelmia laadittaessa olemme käyttäneet tarpeen mukaan yhteistyökumppaniemme ammattitaitoa rakenteiden tutkinnassa mm. rakenteiden lujuudenarvioinnissa.AS - Rakennuttaminen Oy | Y-tunnus 2167545-3 | Käsityöläistenkatu 14, 32700 Huittinen | puh. +358 (0)40 522 4471